Danh mục sản phẩm
News

Thái Lan 30PC 30W Chiếu sáng đường phố tích hợp Tháng 3 năm 2017.

Thái Lan 30PC 30W Chiếu sáng đường phố tích hợp Tháng 3 năm 2017.

Số lượng đặt hàng: 30PC

Ở đây Một số Thái Lan 30PC 30W Chiếu sáng năng lượng mặt trời tích hợp Thử nghiệm Hình ảnh Để Tham khảo:

Ánh sáng đường phố tích hợp 30W

Điện thoại: + 86-15252528980 Mail: bright@brsolar.net Và Mail Pls Copy To: sales@brsolar.net

Người giám sát bởi BR SOLAR, Được áp dụng trong hơn 80 quốc gia

Hy vọng nhiều khách hàng hơn có thể chọn chúng tôi về Thái Lan 30W Integrated Solar Street Lighting
Quan hệ Đối tác Kinh doanh Dài hạn, xin tham gia vào Web.:www.cnstreetlightcom Đối với Thái Lan 30PC 30W Điện Mặt trời tích hợp Chiếu sáng đường phố, Thái Lan Chiếu sáng mặt trời tích hợp đường phố

Yangzhou sáng năng lượng mặt trời giải pháp công ty TNHH